Over Prota


Gespecialiseerd in DuBo

Prota Projectontwikkeling BV heeft een ruime ervaring met Duurzaam Bouwen (DuBo). Onder Duurzaam Bouwen wordt het volgende verstaan: het bouwen, gebruiken en afbreken van een woning op een manier die het milieu minimaal belast. Prota gebruikt daarvoor materialen die op een milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd of gewonnen. Ook passen ze maatregelen toe om energie zoals gas, water en elektriciteit te sparen en tevens door het gebruiken van milieuvriendelijke energiebronnen. Bovendien kunnen de bouwmaterialen na de eventuele sloop op een vrij eenvoudige -en milieuvriendelijke manier worden hergebruikt of afgevoerd.

Daarnaast bieden de woningen een beter wooncomfort zoals politie keurmerk, verbeterde geluidsisolatie en energie zuinig stoken.


Groene financiering

Wanneer een duurzame woning ook nog eens voldoet aan de hogere energie- en milieueisen, komt die in aanmerking voor een ‘Groene Financiering’. Een van de belangrijkste eisen van deze ‘groene’ woningen is de EPC-eis. EPC is de Energie Prestatie Coëfficiënt, dit is een maat voor de energie-efficiëntie van een woning. Hoe lager deze EPC, des te beter de energie-efficiëntie.

 

Besparing op het milieu

Deze energiezuinige woningen leveren een grote bijdrage aan de besparing van het milieu, maar tevens ook veel voordelen voor de kopers op: laag energieverbruik en een gunstige renteregeling. Deze bestaat uit twee hypotheekdelen. Het ene deel, maximaal 34.000,- is het 'groene deel' waarvan de rente 1 tot 2 procent lager is dan de marktrente. De hypotheek heeft een looptijd van maximaal tien jaar en komt naast de reguliere hypotheek, die voor de rest van de kosten wordt afgesloten.

 

Leefbaarheid van aarde

Als ontwikkelaar heb je een belangrijke sturende taak omtrent de toepassing van milieubesparende maatregelen in de bouw en wij vinden dan ook dat wij rekening moeten houden met de leefbaarheid van deze aarde voor het nageslacht.

 

100ste groenverklaring

In 2003 heeft Prota Projectontwikkeling BV de honderdste groenverklaring ontvangen. Deze werd door burgemeester Schutte van Urk namens het ministerie van VROM uitgereikt voor een bouwproject in de Polderwijk.